تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

تماس باما
kheiriye.alzahra@gmail.com
تلفن تماس : 03136201271
دفتر امداد و خیریه بیمارستان الزهرا (واحد امور اداری): 03136692171 داخلی 2006
شماره حساب بانک ملت شعبه الزهرا

1282796609

شماره کارت بانک ملت

6104337852321551

شماره شبا

360120000000001282796609IR

اصفهان - خ شهدای صفه - بلوار صفه - بیمارستان الزهرا اصفهان

ارسال پیام

نام*
ایمیل*
پیام*


Scroll to Top