تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

بیست و سومین جلسه جلسه هیئت مدیره

بیست و سومین جلسه جلسه هیئت مدیره 96/10/3بیست و سومین جلسه هیئت مدیره  انجمن خیریه امدادودرمان حضرت زهرا(س) صبح روز يكشنبه سوم دي ماه با حضور دكتر كريم سهرابي معاون پشتيباني و توسعه، اعضاي هيئت مديره انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) و جمعي از خيرين بهداشت و درمان، درسالن جلسات حوزه رياست مركز برگزار گرديد.

در ابتداي اين جلسه گزارشي از برگزاري انتخابات هيئت مديره ارائه و ضمن تقدير و تشكر از اعضاي هيئت مديره قبلي، اسامي اعضاي هيئت مديره جديد قرائت و آقايان اسدي و دردشتي به عنوان مديرعامل و رييس هيئت مديره براي مدت دو سال معرفي شدند 


فایل پیوست:
Scroll to Top