تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

سی امین جلسه هیئت مدیره

سی امین جلسه هیئت مدیره 1397/7/1سی امین جلسه هیئت مدیره در تاریخ 97/7/1با حضور خیرین هیئت مدیره و مسئولین محترم بیمارستان در حوزه ریاست برگزار گردید که در مورد مسائل و مشکلات خیریه و بیماران و بیمارستان بحث و بررسی و تصمیم گیری شد و همچنین 2عدد ونتیلاتور توسط خیرین خریداری و به بیمارستان اهداء گردید


فایل پیوست:
Scroll to Top