تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

جلسه ویژه بازسازی بخش قلب

جلسه ویژه بازسازی بخش قلب 1397/7/12 جلسه ویژه بازسازی بخش قلب با حضور حجت الاسلام گرجی و مسئولین بیمارستان و برخی از اعضای انجمن خیریه مرکز و تعدادی مدعوین برگزار گردید که در این جلسه تصمیماتی  گرفته شد 


فایل پیوست:
Scroll to Top