تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

سی و دومین جلسه هیئت مدیره مورخ ٩٧/٩/١١

سی و دومین جلسه هیئت مدیره مورخ ٩٧/٩/١١ 1397/9/11سی و دومین جلسه هیئت مدیره روز يكشنبه مورخ ٩٧/٩/١١ با اعضا و مسئولین بیمارستان تشکیل گردید و در رابطه به یاری رساندن هرچه بهتر و بیشتر بیماران و همچنین مشکلات خیریه و واحد سنجش تراکم استخوان صبحت و تصمیم گیری شد

@charityalzahra

#خيريه_الزهرا

#خيريه_الزهرا_اصفهان

#خيريه_بيمارستان_الزهرا

#بيمارستان_الزهرا

#بيمارستان_فوق_تخصصي_الزهرا

#بيمارستان_تخصصي_فوق_تخصصي_الزهرا_اصفهان

#خيريه_امداد_درمان_بيمارستان_الزهرا

#خيريه_امداد_درمان_الزهرا

#مركز_سنجش_تراكم_استخوان

#مركز_سنجش_تراكم_استخوان_الزهرا


فایل پیوست:
Scroll to Top