تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

تبریک ماه مبارک رمضان

تبریک ماه مبارک رمضان 96/3/11انجمن خیریه امداد ودرمان حضرت ز هرا(س)با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان آماده دریافت نذورات شما مردم بزرگوار و خیر می باشد.


Scroll to Top