تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com

ای که دستت می رسد ؛ کاری بکن...


 ریال        


به سیل مهربانی بپیوندید ...

در ابتدای این راه خیر، اندک بودیم و کم توان، تصور ما بر این بود که روز به روز بر توان و تعداد ما افزوده خواهد شد. در تمام طول این مسیر اما یک حقیقت را فراموش نکردیم و آن هم یاری و مدد خداوند منان در خدمت به خلق بود. اگرچه مسیر، ناهموار بود اما به یاری افرادی که حضورشان دلگرمی ما بود توانستیم موانع و محالات را کنار زده و در جایگاهی باشیم که امروز آن را با سختی های بسیاری بدست آورده ایم. اگرچه این مسیر همچنان ادامه داشته و به لطف خدامند متعال پس از ما نیز ادامه خواهد یافت اما آنچه مسلم است این است که تا دستان گرم و پر محبت شما نباشد پیمودن این راه شیرین، کمی سخت خواهد بود. ایمان داریم که روزی شما را نیز در این انجمن خواهیم دید و حضور گرمتان، آرامبخش دردهای افراد نیازمند خواهد شد. به امید دیدارتان در این انجمن چشم انتظار می مانیم.

Scroll to Top