تلفن : 03136201271 | ایمیل: kheiriye.alzahra@gmail.com
 • شود جهان لب پر خنده ای اگر مردم / کنند دست یکی در گره گشایی هم


  میخواهم کمک کنم...
 • افزایش درجات انسان ها، در سایه تلاش برای برآوردن حوائج مردم...


  میخواهم کمک کنم...
 • شود جهان لب پر خنده ای اگر مردم / کنند دست یکی در گره گشایی هم


  میخواهم کمک کنم...
 • چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان تو / همچو باد بهاری گِره گشا می باش

  بخشی از شادی بیماران باشیم...


  میخواهم کمک کنم...
 • خداوند در سوره نحل ( آیه ی ۱۲۸ ) می فرمایند :

  « همانا خدا با کسانی است که پرهیزکاری کنند و کسانی که نیکوکارند »


  میخواهم کمک کنم...
 • بنی آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند

  بخشی از شادی بیماران باشیم...


  میخواهم کمک کنم...
 • خداوند در سوره بقره ( آیه ی ۳ ) می فرمایند :

  « آنان(پرهیزکاران) که به غیب ایمان دارندونماز رابرپای می دارندو از آنچه روزیشان کرده ایم انفاق می کنند »


  میخواهم کمک کنم...

رسالت انجمن خیریه الزهرا(س) اصفهان

رسالت انجمن: رسالت انجمن خیریه جذب مشارکت های مردمی به منظور یاری رسانی به بیماران بی بضاعت و رساندن پیام مشکلات و معضلات بیمارستان الزهرا(س)که بزرگترین مرکز درمانی استان اصفهان است به گوش مسئولین محترم کشوری است که به حمد خداوند متعال توجهات زیادی هم در رفع آنها شده است. از نظر مادی هم ممکن است خدمات خیرین در مقابل کمبودهای بیمارستان در حد خیلی زیاد نباشد، اما موارد هزینه شده زمینه سلامت جسمی – روحی بیماران و همراهان آنها را در حد مطلوبی فراهم نموده است. برای مثال آسانسور درمانگاه که روزانه به تعداد بسیار زیادی به مردم سرویس می دهدو یا اهداء ماشین بیهوشی که مقدمه ای برای راه اندازی اتاق عمل پیوند و یا کانکس های خریداری شده که محل استراحت همراهان بیماران اورژانس است که از راههای دور و نزدیک به این مرکز مراجعه می نمایند.دستگاه الکترو شوک که ممکن بود جهت نجات جان بیماران در آن واحد به تعداد چندین دستگاه مورد لزوم قرار گیرد؛ اقداماتی ارزشمند است که توسط افراد خیر و مسئولین بیمارستان خریداری شده است.

بخشی از خدمات خیریه

کمک هزینه خرید تجهیزات

خرید تجهیزات و ملزومات برای بیماران بی بضاعت

کمک هزینه درمانی

کمک هزینه برای درمان بیماران بی بضاعت

کمک هزینه های متفرقه

کمک هزینه ی خرید دارو، کمک هزینه آزمایشگاه، کمک هزینه سیتی اسکن و ام آر آی،آمبولانس و کمک هزینه ایاب و ذهاب

بخشنده بودن بیش تر از آنکه توانایی مالی بخواهد قلبی بزرگ میخواهد ...

میخواهم کمک کنم
Scroll to Top