اخبار و مقالات

تشکیل جلسه ویژه هیئت مدیره در خیریه نقص ایمنی جهت رفع مشکلات و ارائه نظرات و پیشنهادات برای هر چه بهتر و بیشتر شدن خدمت رسانی به بیماران نیازمند بیمارستان الزهرا(س)
نخستین جلسه هیئت مدیره و کادر درمانی بیمارستان در سرای عطار به میزبانی جناب آقای تباشیری و تقدیر و تشکر انجمن خیریه از کادر درمان ویژه هیئت مدیرهبا تشکر از:جناب آقای دکتر رضوانی مدیرعامل محترم بیمارستان الزهراجناب آقای دکتر سهرابی معاون محترم توسعه و پشتیبانی بیمارستان الزهراجناب اقای دکتر عباسی معاون محترم درمان بیمارستان الزهراجناب

بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره

موارد جلسه که با حضور اعضاء و مسئولین بیمارستان بررسی و پیگیری شد:1-مواردی جهت فعال شدن بیشتر انجمن خیریه و نحوه مشارکتهای مردمی 2-بکارگیری نیروی تهسیل دار3- خرید دستگاه گاستروپ توسط خیرین

دومین جلسه هیاًت مدیره سال96

دومین جلسه هیاًت مدیره و اعضاء انجمن همراه با مسئولین محترم بیمارستان و بازدید اعضاء از واحد ارتباطهای مردمی انجمن خیریه واقع در درب جنوبی بیمارستان
TOP