خدمات انجمن

از طریق همکاران مددکاری شناخته می شوند و سپس به واحد خیریه جهت تخفیفات ویژه معرفی میگردند و خیریه بنا بر نوع بیماری جهت ترخیص ،تخفیفات را اعمال میکند .

 

ویرایش
   
اهداء 1 دستگاه هود به بخش شیمی درمانی 5/900/000 ریال
اهداء 9 دستگاه ویلچر به بخش اورژانس 7/800/000 ريال
اهداء 1 دستگاه الکترو شوک به بخش اورژانس 70/000/000 ریال
اهداء 8 دستگاه برانکارد بهیاربر و تشک مربوطه 145/000/000 ریال
اهداء 1 دستکاه هود به بخش زنان 7/000/000 ریال
تهیه و نصب ا دستگاه آسانسور در بخش درمانگاه 125/000/000 ریال
تهیه و نصب پرده های بخش اطفال 13/000/000 ریال
اهداء 1 دستگاه شیردوش به بخش زنان 5/000/000 ریال
تهیه و اهداء 10 عدد صندلی ویژه مادران شیرده 18/000/000 ریال
اهداء 1 دستگاه ماشین بیهوشی 250/000/000 ریال
اهداء 2 دستگاه ساکشن 62/700/000 ریال
اهداء 200 تخته پتو به کارکنان 21/500/000 ریال
اهداء 1تخته فرش به اتاق عمل 1/780/000 ریال
اهداء 1 دستگاه کامپیوتر به بخش دیالیز 5/120/000 ریال
اهداء 4 دستگاه دی وی دی به بخش کامپیوتر 1/180/000 ریال
اهداء 150 جلد کتاب صحیفه رستگاری 1/747/500 ریال
اهداء 15 عدد سکه پارسیان به کارگران بیمارستان به مناسبت روز کارگر 3/375/000 ریال
اهداء 1 دستگاه آب سرد کن به بخش پلاسما فرز 1/700/000 ریال
اهداء 2 دستگاه مانیتورینگ 58/710/000 ریال
کمک هزینه خرید ال سی دی به بخش همودیالیز 4/500/000 ریال
اهداء گل و گلدان و پوسترجهت بخش ها 5/000/000 ریال
اهداء 50 عدد صندلی تخت شو جهت همراهان بیمار 100/000/000 ریال
اهداء 2 دستگاه کانکس ویژه استقرار همراهان بیماران اورژانسی 230/000/000 ریال
اهداء 1 دستگاه آّب سرد کن 2/450/000 ریال
اهداء 100 عدد بن به مناسبت ماه مبارک رمضان 20/000/000 ریال
اهداء صندلی های سه ردیفه کانکس ها(ویژه همراهان بیماران) 41/400/000 ریال
اهداء 2 دستگاه ال سی دی جهت کانکس همراهان بیمار 12/300/000 ریال
اهداء فرش نمازخانه مرکز 71/150/000 ریال
اهداء 2 دستگاه کولر گازی 12/000/000 ریال
اهداء سکه و فرش به کارکنان ساعی و تلاشگر 50/000/000 ریال
اهداء 30 عدد صندلی به بخش اورژانس 2/400/000 ریال
اهداء 12 عدد یخچال به بخش عفونی 63/600/000 ریال

 

 

ویرایش
   
اهداء 50 عدد بن به مناسبت نوروز 95به پرسنل نیازمند 50/000/000 ريال
اهداء 10 عدد تبلت به بخش ها جهت دسترسی آسان پزشکان 348/500/000 ريال
اهداء11 عدد قاب نقره بابت روز مددکاری 5/500/000 ريال
خرید ملزومات بابت بخش روانپزشکی اطفال 1/000/000ريال
اهداء 70 عدد بن به مناسبت ماه رمضان 95به پرسنل نیازمند 70/000/000 ريال
اهداء35 عدد یخچال سال95  
اهداء 1دستگاه تشک مواج 50/000/000 ريال
خرید کارتهای روز پرستاری95 200/000/000 ريال

 

 

ویرایش
   
اهداء 50 عدد بن به مناسبت نوروز 96به پرسنل نیازمند  
اهداء کارتهای روز مددکای96 8/000/000 ریال
اهداء 50 عدد بن به مناسبت ماه رمضان 96به پرسنل نیازمند  
اهداء 50عدد ویلچر96  
اهداء4 عددقاب نقره به مناسبت روز پزشک 6/800/000 ریال
اهداء 1 دستگاه ونتیلاتور 70/000/000 ریال
اهداء 1 دستگاه شفت آندوسکوپی 210/000/000 ریال
خرید ملزومات بخش روانپزشکی 1/000/000 ریال
اهداء یک عدد دستگاه تراکم سنج استخوان 1/950/000/000 ریال
ساخت کانتر ارتباط های مردمی 100/000/000 ریال
اهدا200کارت هدیه 100هزارتومانی روز پرستار 200/000/000 ریال
اهدا قاب نقره روز پرستاری به خانم رحمانی منش 2/000/000 ریال
اهداء کارت هدیه 100هزارتومانی و یه جعبه گز به خانم رحمانی منش 1/000/000 ریال

 

 

ویرایش
   
توزیع 100 عدد بن عید97  
هدایای روز پرستاری سال96 200/000/000 ریال
هدایای روز مددکاری سال97 10/000/000 ریال
پذیرایی انجمن خیریه به مناسبت نیمه شعبان  
توزیع 200 عدد بن ماه رمضان 97 140/000/000 ریال
افطاری انجمن خیریه ماه رمضان97  
برگزاری دومین همایش انجمن خیریه در هتل آسمان22/5/97  
هدایای روز پزشک  
خرید 2 عدد ونتیلاتور پرتابل 345/000/000 ریال
خرید کولر اورژانس 40/000/000 ریال

 

 

ویرایش
   
بن ارزاق نوروز98 90 عدد
روز پرستاری 100/000/000 ریال
بن ارزاق ماه رمضان 98 605/500/000 ریال
خرید 4 عدد فشارنج بازویی 21/400/000 ریال
خرید دو عدد ویلچر 15/000/000 ریال
بن ارزاق ماه رمضان98 70/000/000 ریال
تقدیر15 پرستار 30/000/000 ریال
تقدیر رحمانی منش  
خرید پرده 31/000/000 ریال
خرید ونتیلاتور 360/000/000 ریال
خرید پرینتر 45/562/000 ریال
خرید پرده 140/000/000 ریال
کارت پرستاری 233/000/000
کمک به بازسازی بخش قلب  
خرید پارچه در وضعیت کرونا 950/000/000 ریال
اهدا تعدادی مواد ضدعفونی دست و الکل  
اهدا20عدد پنکه 140/000/000 ریال
اهدا تعداد100 عدد بن نوروز به پرسنل نیازمند  

 

 

ویرایش
   
خرید پارچه وملحفه 950.000.000 ریال
پنکه جهت بخش های درگیر 20 عدد 140.000.000 ریال
خرید ونتیلاتور پرتابل 2 عدد 370.000.000 ریال
خرید پمپ سرم 2 عدد 270.000.000 ریال
خرید ماسک وملزومات 879.480.000 ریال
اهداء مقادیر مواد ضدعفونی  

 

TOP