انجمن خیریه امداد و درمان حضرت زهرا(س)ویژه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا(س) از اواخر سال 1385 فعالیت خود را شروع درتاریخ 1386/6/27 پروانة تأسیس خود را با شماره 127411 از استانداری اصفهان اخذ و با شماره 2182مورخ 1387/1/25 به ثبت رسانده است به منظور حمایت از بیماران انجمنی به نام نامی حضرت زهرا(س) با همکاری و همیاری مسئولین مرکز، انجمن خیریه امداد و درمان حضرت زهرا(س) را بنیان گذاشتند.

  • خرید وسایل و تجهیزات
  • کمک هزینه به بیماران بی بضاعت جهت ترخیص(کلیه بیماریها)
  • قدردانی و تشویق پرسنل مددکاری و پرستاری
  • ارائه وام به پرسنل نیازمند در حد امکانات و مقدورات
  • ایجاد واحدی به نام ارتباطات و خدمات مشاوره با هدف گره گشایی از کار بیماران وهمراهان با همکاری و استقبال بیمارستان الزهرا(س)
  • برگزاری جشن پرستاری اهداء هدایا
  • خرید 2 دستگاه کانکس همراهان جهت اسکان همراهان بیمارانی که از راه دور آمده اند
TOP