گالری

سال 99

جلسه اعضای انجمن خیریه الزهرا(س) و امام حسین(ع)

12/5/99

جلسه انجمن هیئت مدیره در خیریه نقص ایمنی

8/4/99

نشست اعضا انجمن و کادر درمان بیمارستان با نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی

22/3/99

تقدیر از کادر درمان بیمارستان الزهرا (س) توسط نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (هوانیروز)

11/3/99

تشکیل جلسه ویژه هیئت مدیره در خیریه نقص ایمنی

24/2/99

نخستین جلسه هیئت مدیره و کادر درمان بیمارستان

6/2/99

سال 98

جلسه خیرین

6/11/98

جلسه خیرین

1/10/98

انتخابات

3/9/98

جلسه انتخابات

22/7/98

جلسه خیرین

7/7/98

جلسه خیرین

3/6/98

جلسه خیرین

6/5/98

خدام امام رضا

23/4/98

جلسه خیرین

2/4/98

جلسه خیرین

8/2/98

جلسه مسئولین واحدهای اداری

26/1/98

سال 97

جلسه مسئولین واحدهای اداری

5/12/97

سی و دومین جلسه هیئت مدیره

11/9/97

جلسه مسئولین واحدهای اداری

7/11/97

جلسه خیرین

2/10/97

جلسه مسئولین واحدهای اداری

28/9/97

حضور خیریه امداد و درمان بهارستان الزهرا (س)

سه شنبه های سلامت - ارگ جهان نما

تئاتر بخش اطفال

18/7/97

جلسه بازسازی بخش قلب

12/7/97

جلسه خیرین

1/7/97

جلسه خیرین

4/6/97

دومین همایش انجمن خیریه

22/5/97

جلسه خیرین

7/5/97

جلسه خیرین

3/4/97

پذیرایی نیمه شعبان

22/2/97

جلسه خیرین

2/2/97

تقدیر روز مددکاری

21/1/97

سال 96

جلسه خیرین

30/10/96

دیدار هیئت مدیره با معاونت محترم درمان

20/10/96

جلسه خیرین

3/10/96

انتخابات

21/9/96

افتتاحیه واحد تراکم استخوان

13/9/96

دیدار هیئت مدیره با جناب دکتر سهرابی

29/7/96

جلسه خیرین

5/6/96

جلسه خیرین

1/5/96

جلسه خیرین

11/4/96

جلسه خیرین

3/2/96

افتتاحیه دستگاه ام آر آی جدید

3/2/96

تقدیر از مددکاران

26/1/96

سال 95

جلسه خیرین

1/12/95

جلسه خیرین

3/11/95

جلسه خیرین

5/10/95

جلسه خیرین

14/9/95

جلسه خیرین

2/8/95

نخستین همایش انجمن خیریه

7/7/95

جلسه خیرین

4/7/95

جلسه خیرین

7/6/95

جلسه خیرین

3/5/95

جلسه خیرین

16/3/95

جلسه خیرین

5/2/95

سال 94

جلسه خیرین

2/12/94

دیدار خیرین با شهردار محترم

11/94

جلسه خیرین

6/10/94

جلسه خیرین

1/9/94

جلسه خیرین

3/8/94

جلسه خیرین

5/7/94

جلسه خیرین

1/6/94

جلسه خیرین

20/2/94

سال 93

جلسه خیرین

26/11/93

جلسه خیرین

21/10/93

جلسه خیرین

25/8/93

جلسه خیرین

25/3/93

جلسه خیرین

24/1/93

سال 92

جلسه خیرین

28/7/92

جلسه خیرین

24/6/92
TOP